koronawirus - Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku


Ważna informacja dla klientów WUP w Gdańsku

Szanowni Państwo!
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku informuje, że:
  1. jedną z możliwych form składania dokumentów jest droga elektroniczna, zgodnie ze sposobami przyjmowania i załatwiania spraw w WUP w Gdańsku określonymi w BIP Urzędu;
  2. dokumenty, które muszą być złożone w Urzędzie w formie papierowej można przesyłać za pośrednictwem poczty lub umieszczać w oznaczonych skrzynkach znajdujących się w siedzibie Urzędu przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku (przy drzwiach wejściowych oraz na II piętrze przy kancelarii ogólnej) oraz w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku przy ul. Jaracza 18 A (na zewnątrz budynku);
  3. w przypadku osobistego załatwiania spraw w Urzędzie istnieje możliwość wcześniejszego telefonicznego lub mailowego umówienia terminu wizyty z właściwym pracownikiem;
  4. kontakt z Urzędem we wszystkich sprawach możliwy jest także za pośrednictwem poczty elektronicznej: wup@wup.gdansk.pl, albo telefonicznie: w Gdańsku pod nr 58 32 61 800 lub 58 32 61 801, w Słupsku pod nr 59 84 68 300 lub 609 694 191;
  5. opłaty z tytułu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz opłaty za wydanie zaświadczenia o wykonywaniu działalności można dokonywać przelewem na rachunek bankowy WUP w Gdańsku o numerze 30 1020 1811 0000 0002 0312 5663 prowadzonym w PKO Bank Polski S.A.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę