koronawirus - Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku


Ogłoszenie Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku z 28.06.2021 r.

w sprawie funkcjonowania Urzędu w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną i zagrożeniem COVID-19 od dnia 28 czerwca 2021 r. Urząd realizuje swoje zadania z uwzględnieniem poniższych zasad1:

 1. zalecaną dla klientów Urzędu formą składania dokumentów jest droga elektroniczna, zgodnie ze sposobami przyjmowania i załatwiania spraw w WUP w Gdańsku określonymi w BIP Urzędu.
 2. dokumenty, które muszą być złożone w Urzędzie w formie papierowej zaleca się przesyłać za pośrednictwem poczty lub umieszczać w oznaczonych skrzynkach znajdujących się w siedzibie Urzędu przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku (przy drzwiach wejściowych oraz na II piętrze przy kancelarii ogólnej) oraz w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku przy ul. Jaracza 18 A (na zewnątrz budynku).
 3. osobiste załatwianie spraw w Urzędzie możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu wizyty z właściwym pracownikiem oraz przy zachowaniu należytego reżimu sanitarnego, co oznacza, że na terenie Urzędu konieczne jest:
  • a. zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki,
  • b.  dezynfekowanie rąk przy wejściu do Urzędu oraz w innych miejscach wskazanych przez pracownika Urzędu,
  • c. zachowywanie odległości min. 1,5 m pomiędzy osobami,
  • d. poruszanie się po Urzędzie tylko w obecności pracownika, z którym klient był umówiony,
  • e. w miejscach przyjmowania interesantów, oprócz pracowników obsługujących może znajdować się tylko jedna osoba,
 4. kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: wup@wup.gdansk.pl, albo telefonicznie: w Gdańsku pod nr 58 32 61 800 lub 58 32 61 801, w Słupsku pod nr  59 84 68 300 lub 609 694 191,
 5. opłaty z tytułu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz opłaty za wydanie zaświadcza o wykonywaniu działalności będą przyjmowane wyłącznie przelewem na rachunek bankowy WUP w Gdańsku o numerze 30 1020 1811 0000 0002 0312 5663  prowadzonym w PKO Bank Polski S.A.

Powyższe ogłoszenie obowiązuje do odwołania.

Izabela Jezierska,
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku


na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 ze zm.) – stan na dzień 28 czerwca 2021 r.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę