koronawirus - Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku


Ogłoszenie Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie funkcjonowania Urzędu w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku informuje, że na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń́, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.poz.878) od dnia 25 maja 2020 r. Urząd realizuje swoje zadania z  uwzględnieniem poniższych zasad:
 1. Zalecaną dla klientów Urzędu formą składania dokumentów jest droga elektroniczna, zgodnie ze sposobami przyjmowania i załatwiania spraw w WUP w Gdańsku określonymi w BIP Urzędu; więcej informacji tutaj
 2. Dokumenty, które muszą być złożone w Urzędzie w formie papierowej zaleca się przesyłać za pośrednictwem poczty lub umieszczać w oznaczonych skrzynkach znajdujących się w siedzibie Urzędu przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku (przy drzwiach wejściowych oraz na II piętrze przy kancelarii ogólnej) oraz w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku przy ul. Jaracza 18 A (na zewnątrz budynku);
 3. Osobiste załatwianie spraw w Urzędzie możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu wizyty z właściwym pracownikiem oraz przy zachowaniu należytego reżimu sanitarnego, co oznacza, że na terenie Urzędu konieczne jest:
  a) zakrywanie ust i nosa maseczką lub częścią garderoby,
  b) dezynfekowanie rąk przy wejściu do Urzędu oraz w innych miejscach wskazanych przez pracownika Urzędu,
  c) zachowywanie odległości min. 2 m pomiędzy osobami,
  d) poruszanie się po Urzędzie tylko w obecności pracownika, z którym klient był umówiony,
  e) przebywanie w pomieszczeniach biurowych max. 1 osoby na 1 stanowisko obsługi;
 4. Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: wup@wup.gdansk.pl, albo telefonicznie: w Gdańsku pod nr 58 32 61 800 lub 58 32 61 801, w Słupsku pod nr  59 84 68 300 lub 609 694 191; szczegółowy wykaz nr telefonów tutaj
 5. Opłaty z tytułu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz opłaty za wydanie zaświadcza o wykonywaniu działalności będą przyjmowane wyłącznie przelewem na rachunek bankowy WUP w Gdańsku o numerze 30 1020 1811 0000 0002 0312 5663  prowadzony w PKO Bank Polski S.A. 

Powyższe ogłoszenie obowiązuje do odwołania.

Joanna Witkowska,
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę