koronawirus - Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku


Ważna informacja dla klientów WUP w Gdańsku

Szanowni Państwo,
W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną, w trosce o Państwa bezpieczeństwo Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku informuje, że:
  1. zalecaną formą składania dokumentów jest droga elektroniczna, zgodnie ze sposobami przyjmowania i załatwiania spraw w WUP w Gdańsku określonymi w BIP Urzędu;
  2. dokumenty, które muszą być złożone w Urzędzie w formie papierowej można przesyłać za pośrednictwem poczty lub umieszczać w oznaczonych skrzynkach znajdujących się w siedzibie Urzędu przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku (przy drzwiach wejściowych oraz na II piętrze przy kancelarii ogólnej) oraz w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku przy ul. Jaracza 18 A (na zewnątrz budynku);
  3. prosimy, aby osobiste załatwianie spraw w Urzędzie zostało poprzedzone wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniem terminu wizyty z właściwym pracownikiem. Dla zwiększenia bezpieczeństwa podczas wizyty zalecamy zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki oraz dezynfekowanie rąk przy wejściu do Urzędu;
  4. kontakt z Urzędem we wszystkich sprawach możliwy jest także za pośrednictwem poczty elektronicznej: wup@wup.gdansk.pl, albo telefonicznie: w Gdańsku pod nr 58 32 61 800 lub 58 32 61 801, w Słupsku pod nr  59 84 68 300 lub 609 694 191;
  5. opłaty z tytułu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz opłaty za wydanie zaświadczenia o wykonywaniu działalności można dokonywać przelewem na rachunek bankowy WUP w Gdańsku o numerze 30 1020 1811 0000 0002 0312 5663  prowadzonym w PKO Bank Polski S.A.
Jednocześnie odwołuje się ogłoszenie Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku z dnia 17.03.2022 r. w sprawie funkcjonowania Urzędu w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Izabela Jezierska,
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę