koronawirus - Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku


Ogłoszenie Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Informuję, iż na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń́, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 566) wykonywanie zadań przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku odbywa się z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów.

Dokumenty można składać w Urzędzie drogą elektroniczną, zgodnie ze sposobami przyjmowania i załatwiania spraw w WUP w Gdańsku określonymi w BIP Urzędu. (Sprawdź tutaj)

Dokumenty, które muszą być złożone w Urzędzie w formie papierowej należy przesyłać za pośrednictwem poczty lub umieszczać w oznaczonych skrzynkach znajdujących się w siedzibie Urzędu przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku (przy drzwiach wejściowych oraz na II piętrze przy kancelarii ogólnej) oraz w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku przy ul. Jaracza 18 A (na zewnątrz budynku).

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku pracuje częściowo w systemie pracy zdalnej niemniej wszelkie sprawy załatwiane są na bieżąco. Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: wup@wup.gdansk.pl, albo telefonicznie: w Gdańsku pod nr 58 32 61 800 lub 58 32 61 801, w Słupsku pod nr 609-694-191. (Więcej nr sprawdź tutaj)

Opłaty z tytułu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz opłaty za wydanie zaświadcza o wykonywaniu działalności będą przyjmowane wyłącznie przelewem na rachunek bankowy WUP w Gdańsku o numerze 30 1020 1811 0000 0002 0312 5663  prowadzony w PKO Bank Polski S.A.

Osobiste załatwianie spraw w Urzędzie możliwe jest wyłącznie za zgodą Dyrektora Urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty.

Powyższe ograniczenie obowiązuje do odwołania.


Joanna Witkowska,
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę