gotowenazmiany - Wojewódzki Urząd Pracy w GdańskuGrafika tytułowa projektu

O projekcie

Kobiety gotowe na zmiany - inkubator zwinnej kariery

Projekt pilotażowy dla kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni, Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku i Powiatowym Urzędem Pracy w Sztumie.

Projekt otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach naboru na projekty pilotażowe  "Stabilna praca - silna rodzina".


Przedsięwzięcie realizowane od marca 2022 do końca 2023 roku.

Rekrutację do projektu rozpoczynamy od kwietnia 2022 r.
 
Cele projektu. KliknijUczestniczki projektu. KliknijDziałania projektu. KliknijKontakt. Kliknij
 
 

Grafika postać 1Cele projektu

Celem głównym jest przetestowanie nowej, kompleksowej usługi dla kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym.

Cele szczegółowe:
- wzbogacenie oferty urzędów pracy o usługę  psychologiczną oraz usługę budowania marki osobistej,
- wprowadzenie elastycznych staży i szkoleń, dopasowanych do indywidualnych możliwości uczestniczek,
- integracja działań urzędów pracy wspólnie realizujących usługę kreującą nową postawę do pracy.
 

Grafika postać 2Uczestniczki projektu

15 bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Gdyni, Malborku i Sztumie, powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Kliknij i wróć na początek strony

Grafika postać 4Działania projektu
 


obrazkiRekrutacja
Nabór uczestników prowadzą powiatowe urzędy pracy w Gdyni, Malborku i Sztumie, partnerzy projektu.

obrazkiSzkolenia dla doradców zawodowych
Doradcy zawodowi z WUP w Gdańsku i powiatowych urzędów pracy uzupełniają swoje kwalifikacje, aby jeszcze lepiej wspierać uczestniczki projektu w kreowaniu marki osobistej. Przeszkoleni doradcy zawodowi będą pełnić rolę multiplikatorów metod i narzędzi dla doradców zawodowych z pozostałych urzędów pracy w regionie.

obrazkiSpotkania indywidualne uczestniczek z doradcami zawodowymi
Zajęcia mają na celu określić talenty i umiejętności kobiet biorących udział w projekcie.

obrazkiWarsztaty psychoedukacyjne dla kobiet
Doświadczony psycholog/psychoterapeuta przeprowadzi zajęcia poruszające tematy związane z e
mocjami, poczuciem własnej wartości, motywacją wewnętrzną, radzeniem sobie ze stresem, relacjami i lękiem przed zmianą.

 obrazkiUtworzenie grupy wsparcia
Powstanie samopomocowa grupa wsparcia dla uczestniczek projektu, moderowana przez psychologa-facylitatora. Ma to na celu rozwijanie kompetencji społecznych, zwiększając pewność siebie oraz podnosząc samoocenę i poczucie własnej wartości.

obrazkiWarsztaty kreowania marki osobistej 
Zajęcia pomagające kobietom w długofalowej wizualizacji siebie na rynku pracy. Obejmujące m.in. zagadnienia takie jak: autoprezentacja, mapa marzeń, ustalanie celów, bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w mediach społecznościowych, umiejętność przedstawiania siebie w ciekawej formie (storytelling).

obrazkiBon na wzmocnienie wizerunku
Uczestniczki otrzymają bon w wysokości 500 zł (po zakończeniu modułu z kreowania marki osobistej) do wykorzystania zgodnie z indywidualnymi potrzebami, uzgodnionymi z doradcą zawodowym.

obrazkiSzkolenia podnoszące kwalifikacje, dobierane zgodnie z indywidualnymi potrzebami

Uczestniczki projektu wezmą udział w szkoleniach indywidualnie dopasowanych do swoich potrzeb i możliwości. Każda z nich otrzyma również stypendium szkoleniowe w wysokości 2000 zł.

obrazkiStaże realizowane według indywidualnej ścieżki
W projekcie zaplanowano staże u pracodawców dostosowane do indywidualnej sytuacji życiowej i możliwości każdej z uczestniczek. Przewidziano również stypendia stażowe i refundację kosztów opieki nad dzieckiem.

obrazkiPośrednictwo pracy
Uczestniczki projektu otrzymają indywidualne wsparcie pośrednika pracy w poszukiwaniu zatrudnienia.

obrazkiEwaluacja
Ocena rozwiązań wdrożonych w ramach projektu pilotażowego będzie realizowana w formie ilościowych i jakościowych badań uczestniczek oraz pracodawców biorących udział w projekcie.


Kliknij i wróć na początek strony

Kontakt w sprawie projektu. Poniżej
O szczegóły i udział w projekcie pytaj w:

Możesz też skontaktować się z: 

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
e-mail: w_konkel@wup.gdansk.pl


Kliknij i wróć na początek strony


Realizator projektu:

Znak Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku


 

Partnerzy projektu:

 Znak Powiatowego Urzędu Pracy w GdyniZnak Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku Znak Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę