Kolejna podpisana umowa na realizację projektu dla osób młodych