Kolejne umowy podpisane na wsparcie osób młodych na pomorskim rynku pracy